ELIX Polymers sürdürülebilir büyüme modelini devam ettiriyor

Sürdürülebilir büyüme modelini takip eden; 3D baskıda kullanılan ABS (Akrilonitril-Bütadien-Stiren) reçine ve türevleri üreticisi ELIX Polymers, bu yıl dördüncüsü olan sürdürülebilirlik raporunu açıkladı. 2019 mali yılına ilişkin bu rapor, Küresel Raporlama İnisiyatifi (Global Reporting Initiative- GRI) Standartlar Kılavuzu’na dayanıyor. Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçlarını (Sustainability Development Goals- SDG) iş stratejisine entegre eden ELIX, bu raporunu her sene düzenli olarak yayınlamaya devam ediyor. Şirket, şeffaflığa olan bağlılığını, ve sürdürülebilir ve çevre dostu büyüme modelini her geçen gün daha da güçlendirerek ekolojik ayak izlerini azaltıyor.

İlk sürdürülebilirlik raporunu 2016 yılında yayınlayan ELIX Polymers, çevre dostu bir büyüme modelini savunmaya ve uygulamaya devam ediyor. İspanya merkezli ABS üretici şirket, son olarak GRI Standartlar Kılavuzu’na dayanan 2019 yılı sürdürülebilirlik raporunu açıkladı. ELIX, sera gazı emisyonlarında yaklaşık %10’luk bir azalmaya ulaşmasını sağlayan projelere yatırım yaparak çevresel etkisini azaltma konusunda ilerlemeye devam etti. ELIX Polymers CEO’su David Castañeda, şirketin 2030 yılı için sürdürülebilirlik stratejisinin temel çizgi ve ilkelerini; döngüsel ekonomiye geçişi iyileştirmek, ekolojik ayak izimizi azaltmak, etik değerleri benimsemek ve insani kaynakların gelişimini taahhüt etmek olarak açıkladı.

Sürdürülebilir büyüme modelini benimseyen ELIX, EcoVadis sertifikasını yeniledi

SDG’yi benimseyen ELIX için 2019, Sinochem Group’un bir üyesi olarak yeni bir konsolidasyon ve büyüme aşamasının başlangıcını temsil etti; ve bu sırada şirket, ABS çözümlerinin ölçüt sağlayıcısı olarak NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) ve APAC (Asya Pasifik) pazarlarındaki varlığını artırdı. Sürdürülebilir büyümeyi benimseyen ELIX; üst üste üçüncü kez kazandığı, yılın en iyi ABS üreticisini seçen Avrupa 2020 En İyi Polimer Üreticileri Ödülleri de dahil olmak üzere pek çok ödülle tanındı. Şirket aynı zamanda GOLD seviyesinde EcoVadis sertifikasının yenilenmesini de kazandı ve bu da ELIX’i değerlendirilen şirketler arasında en iyi puana sahip ilk %2’lik dilim arasına yerleştirdi.

ELIX Polymers sürdürülebilir büyüme modelini devam ettiriyor
ELIX Polymers sürdürülebilir büyüme modelini devam ettiriyor

Yalnızca iş birliği ile döngüsel bir ekonomi sağlanabilir

David Castañeda; “Yalnızca değer zincirindeki çeşitli oyuncular arasında iş birliği yoluyla, atığın hammaddeye dönüştürülmesi ile uyumlu olarak döngüsel bir ekonomi modeline geçiş hızlandırılabilir; ve toplumumuzdaki plastik kullanımı nedeniyle çevre üzerindeki etkinin azaltılmasına acil bir yanıt verilebilir,” dedi. Bu nedenle, paydaşlarını hedeflerine katılımcı olarak dahil edeceklerini açıklayan Castañeda; sürdürülebilirlik programlarının bir parçası olarak şunlara odaklanan ortaklıklar kuracaklarını açıkladı: daha sürdürülebilir çözümler portföyü geliştirmek, sorumlu yeniliği teşvik etmek; ve iklime (sera gazı emisyonlarının azaltılması), tedarik zincirine, sorumlu operasyonlara, etik kurallara ve insan gelişimine özen göstermek.

Şirketin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı Başkanı Judith Banús, 2019 yılı boyunca; 2018’de tanımlanan Kurumsal Sosyal Sorumluluk politikasının dört temel taşını baz alarak çalıştıklarını ifade etti. Banús; “Böylelikle, şirkete ve değer zincirinin bütününe sürdürülebilirliği dahil etmemiz; çevreyi, insan ekibimizi ve topluluğumuzu geliştirmemize ve sonuç olarak ELIX tarafından Görevlerle Yönetim (Management by Missions) projesinde tanımlanan taahhütlere katkıda bulunmamıza olanak tanıyor” dedi.

Listemize kaydolun!

* zorunlu

Son Haberler

Yerli 3D baskı makinesi üreticisi Zaxe’ye büyük yatırım

Yerli 3D baskı makinesi üretiminin öncü isimlerden Zaxe; aralarında KVK, Nevzat Aydın ve Muzaffer Akpınar’ın bulunduğu bir grup yatırımcıdan 8 milyon TL değerinde yatırım...

ELIX Polymers sürdürülebilir büyüme modelini devam ettiriyor

Sürdürülebilir büyüme modelini takip eden; 3D baskıda kullanılan ABS (Akrilonitril-Bütadien-Stiren) reçine ve türevleri üreticisi ELIX Polymers, bu yıl dördüncüsü olan sürdürülebilirlik raporunu açıkladı. 2019...

Havacılık endüstrisi için, Hexcel yeni bir malzeme geliştirdi

Stamford merkezli Hexcel, mevcut malzeme portföyüne; havacılık endüstrisi onaylı HexAM işlemini kullanarak ürettiği HexPEKK EM’i ekledi. Elektriksel olarak iletken, yüksek performanslı, PEKK bazlı termoplastik...

Dijital dönüşüm, Ditto ve Materialise ile gözlük endüstrisinde

3D baskı teknolojisi üreticilerinden Materialise, sanal gözlük deneme platformları geliştiricisi Ditto'ya stratejik bir yatırım yaptığını duyurdu. Gözlük endüstrisinde dijital dönüşüm, tamamen kişiselleştirilmiş ürünlerin düşük...

Henkel ve Keystone dişçilik endüstrisinde birlikte ilerliyor

Katmanlı üretim için gelişmiş malzeme ve hizmetlerin küresel lider sağlayıcısı Henkel ile önde gelen dişçilik ürünleri üreticisi Keystone (Keystone Industries); dişçilik parçaları için KeyPrint...

İlgili İçerikler