3D baskı pazarı global çapta çift haneli büyümeyi sürdürecek

Hızla büyüyen 3D baskı pazarı, 2019 yılını 11.58 milyar dolar değeri büyüklüğü ile kapattı. Başta sağlık, otomotiv, havacılık ve savunma alanları olmak üzere pek çok sektörde benimsenen 3D baskı teknolojisi; düşük maliyet, zaman tasarrufu ve konvansiyonel metodların yetersizliklerine sunduğu çözümler sebebiyle yaygın olarak tercih ediliyor. Covid-19 pandemisinin son kullanım endüstrileri üzerindeki olumsuz etkisi, 3D baskı sektörüne de buna paralel olarak etki etti. Bununla birlikte Covid-19 pandemi sürecinde 3D baskı teknolojisinin avantajlarından da yararlanılarak tedarik zinciri eksiklikleri hızlı bir şekilde giderildi. Peki önümüzdeki 5 yılda global 3D baskı pazarı nelere sahne olacak?

Covid-19 pandemisi 3D baskı pazarı dengelerini değiştirdi

2020-2025 yılları arasında, global 3D baskı pazarı için yıllık %18 ile %30 arasında büyüme bekleniyor. Pandemi öncesi araştırmalara bakıldığında; Market Data Forecast’in Şubat 2020’de yayınlanan raporuna göre, global 3D baskı pazarının, %20’lik yıllık büyüme ile, 2025 yılı itibariyle yaklaşık 44 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Mordor Intelligence’ın raporuna göre ise 3D baskı pazarının 2020-2025 tahmin döneminde %29,48’lik yıllık büyüme ile 2025 yılına kadar 63,46 milyar dolar değerine ulaşması bekleniyor.

3D Hubs’ın ‘3D Printing Trends 2020’ raporuna göre ise de, önümüzdeki beş yıl boyunca analistler, pazarın ortalama olarak %24 oranında yıllık büyüme yaşamasını ve 2024 yılına kadar 35 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Bu büyüme oranının yaklaşık üç yılda bir iki katına çıkması öngörülürken, bununla birlikte, değişken dış faktörlerin, %20 ile %28 arasında bir büyümeye yol açabileceği, bunun da 2024’te 24 milyar doların altında veya 45 milyar doların üzerinde bir pazar boyutuyla sonuçlanabileceği söyleniyor.

MarketsAndMarkets‘ın Temmuz 2020 tarihli raporunda ise Covid-19 pandemisi sonrası, pazarın 2019 ile 2025 tarihleri arasında %18’lik yıllık büyüme ile 30.2 milyar dolar değerini bulması bekleniyor. 2020’de pazarın, Covid-19 öncesi tahminlere kıyasla %19’dan fazla düşüş gördüğü tahmin ediliyor. Bunun temel nedenlerinden biri olarak, 2020 yılında 3D baskı makine işlemlerinin yüksek olması beklenmesine rağmen, baskı makinelerinin ve hizmetlerinin kullanıldığı faaliyetlerin çoğunun bu ihtiyaç anında ücretsiz olarak yapılması gösteriliyor.

Sağlık sektörü, 3D baskı pazarı içinde önemli bir yer tutuyor
Sağlık sektörü, 3D baskı pazarı içinde önemli bir yer tutuyor

Sağlık sektörü, 3D baskı pazarı içinde önemli bir yer tutuyor

Son yıllarda sağlık sektöründe kendine önemli bir yer edinen 3D baskı teknolojisi, Covid-19 pandemisi sürecinde maske ve test swapları üretiminde kullanılmaya devam etti. Şirketler, doktorlara, tıp uzmanlarına ve bireylere yeni koronavirüsle mücadelede yardımcı olmak için yüz kalkanları, N95 maskeleri ve diğer ekipmanları 3D baskı makinelerinde üretiyor. 3D baskı teknolojisi; transplantasyon, implant, 3D baskılı organ vb uygulamalarda yaygın olarak tercih ediliyor. Bu sayede özelleştirilmiş protez ve organlar üretilerek uyumluluk seviyesi artırılırken, tedavi sonrası süreç de kısaltılıyor. Bu özellikleri ile 3D baskı teknolojisinin hızla benimsendiği sağlık sektöründe ilerleyen yıllarda kayda değer bir hasılat ve satış bekleniyor. Sağlık sektörüyle birlikte otomotiv, havacılık ve savunma sektörleri de en çok büyümenin gerçekleşeceği alanlar arasında yer alıyor.

Temel olarak pazardaki 3D baskı makineleri masaüstü ve endüstriyel kategorisine ayrılıyor. Masaüstü 3D baskı makinelerinin uygulama alanları; eğitim, moda ve mücevherler, küçük ebatlı nesneler, dişçilik, yiyecek ve diğerlerini içeriyor. Endüstriyel 3D baskı teknolojileri ise, otomotiv, havacılık ve savunma, sağlık hizmetleri, tüketici elektroniği, endüstriyel, güç ve enerji ve diğer alanlarda kullanılıyor. Havacılık ve savunma, sağlık hizmetleri ve otomotiv uygulamalarının, teknolojinin bu uygulamalarla ilişkili çeşitli üretim süreçlerinde aktif olarak benimsenmesi sayesinde, tahmin dönemi boyunca endüstriyel katmanlı üretimin büyümesine önemli ölçüde katkıda bulunacağı tahmin ediliyor. Endüstriyel 3D baskı makinesinde dünyadaki en büyük pazar ABD olurken onu Japonya, Almanya ve Çin takip ediyor.

3D baskı pazarı içinde en yüksek oranda büyüme Asya Pasifik’den bekleniyor

Raporlara göre, Kuzey Amerika 3D baskı pazarı, küresel ticarete hakim bulunuyor. Bunun sebepleri arasında 3D teknolojisinin erken dönemde benimsenmesi, 3D pazarının önemli aktörlerinin buradaki varlığı ve Ar-Ge yatırımları gibi faktörler gösteriliyor. Avrupa da yine dünya pazarında önemli bir dağıtıcı konumuna sahip bulunuyor. Gelecek yıllarda ise, sağlık sektöründe ve üretim süreçlerinde 3D baskı teknolojisini gittikçe daha çok benimseyen Asya Pasifik pazarının en yüksek yıllık büyüme oranlarına ulaşması bekleniyor. ABD merkezli Stratasys ve 3D Systems, hasılat baz alındığında 3D baskı endüstrisinin hakimiyetini elinde tutuyor.

En geniş pay prototip uygulamaların olacak

Prototip uygulamaları 3D baskı alanında önemli bir yer tutuyor. Hızlı prototipleme veya 3D prototipleme, adından da anlaşılacağı gibi, yavaş ve maliyetli süreç koşullarını tersine çevirerek maliyet ve zaman tasarrufu sağlıyor. Otomotiv ve havacılık sektörleri başta olmak üzere diğer sektörlerde de benimsenen prototip uygulamalarının, önümüzdeki 5 yıl içinde, 3D baskı pazarında en geniş payı elinde bulunduracağı düşünülüyor. Donanım, yazılım ve hizmet bileşenleri arasında ise en geniş alana sahip olan donanım segmentinin, ileriki yıllarda da bu konumunu devam ettirmesi bekleniyor.

2020’de 3D malzeme pazarı yavaş bir büyüme gösterecek
2020’de 3D malzeme pazarı yavaş bir büyüme gösterecek

2020’de 3D malzeme pazarı yavaş bir büyüme gösterecek

MarketsAndMarkets’ın raporuna göre, küresel 3D baskı malzemeleri pazar büyüklüğünün 2020 ve 2025 arasında %23,5 yıllık büyüme ile 1,6 milyar dolardan 4,5 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bununla birlikte Covid-19 pandemisi; havacılık ve savunma, otomotiv, inşaat gibi bazı son kullanım endüstrilerini olumsuz etkiledi. Bu sebeple, azalan 3D baskı malzemesi talebi nedeniyle 2020’de global 3D malzeme pazarında yavaş bir büyüme beklenirken, önümüzdeki 5 yıllık süreçte son kullanım endüstrilerinin toparlanması ile birlikte talebin daha fazla artacağı düşünülüyor. Çin, büyük 3D baskı malzemesi üreticilerinin varlığı ve çeşitli son kullanım endüstrilerinin gelişen büyümesi sebebiyle 3D baskı malzemeleri pazarında en hızlı büyüyen ülke konumunda bulunuyor.

3D malzemeler arasında, polimer segmenti, metal ve seramik segmentlerine kıyasla 2019 yılında en büyük pazar payına sahip oldu. Ancak, metal segmentinin en büyük pazar payına sahip olması ve tahmin dönemi boyunca liderliğini sürdürmesi bekleniyor. Metal segmentinin bu dönem boyunca %19’un üzerindeki en yüksek yıllık büyümede genişleyeceği tahmin ediliyor. FDM ve mürekkep püskürtmeli baskı gibi 3D baskı teknolojileri için artan Ar-Ge çalışmaları, seramik katmanlı üretim talebinin artmasına neden olurken; segmentin tahmin dönemi boyunca %16’dan yüksek bir yıllık büyüme ile genişlemesi bekleniyor. Tıbbi uygulamalarda en çok tercih edilen, biyouyumlu metallerden biri olan titanyum ve titanyum alaşımlarının da, bu süreçte en fazla büyüme oranı gösteren alt segmentler arasında yer alacağı tahmin ediliyor.

DMLS teknolojisinin büyüme oranı artacak

FDM, SLA, DMLS ve SLS, piyasada 3D baskı için kullanılan önemli teknolojiler arasında yer alıyor. Hazırlanan raporlara göre, öngörülen dönemde en fazla büyüme oranının doğrudan metal lazer sinterleme (DMLS) teknolojisinde gerçekleşeceği tahmin edilirken; yine 3D baskı endüstrisinde en çok benimsenen teknolojiler arasında yer alan FDM ve SLA’ya gelecekte de talebin devam etmesi bekleniyor. Ayrıca, DMLS dahil özel katmanlı üretim süreçlerinde uygulanabilen DLP, EBM, mürekkep püskürtmeli baskı teknolojilerinin benimsenmesinde önemli bir artış yaşanması öngörülüyor.

Makine ve sistemler geliştirilirken işlevsel parçaların doğruluğu ve kesin boyutlandırılması büyük önem taşıyor. Fonksiyonel parçalar segmentinin, fonksiyonel parçaların tasarlanması ve oluşturulması için artan talebe paralel olarak; 2020’den 2027’ye kadar %14,9’luk önemli bir yıllık büyüme kaydetmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra ekipman talebinin de tahmin döneminde önemli bir hızda artması bekleniyor. Ürün özelleştirme talebi, tüketici elektroniği ve elektrikli cihazların artan kullanımı ile yenilenebilir enerjideki büyüme; bu artış beklentisinin sebepleri arasında yer alıyor. Ayrıca, önümüzdeki dönemde IoT’nin (Internet of Things- Nesnelerin İnterneti) yaygınlaşması ve otomasyon gibi gelişmelerin, çeşitli fırsat sunacağı öngörülüyor.

3D baskı pazarı global çapta çift haneli büyümeyi sürdürecek
3D baskı pazarı global çapta çift haneli büyümeyi sürdürecek

3D baskı endüstrisindeki son teknolojik gelişmeler

2017 yılında, Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden bir mühendis ekibi; insan vücudundan elde ettikleri madde ile 3D baskı kullanarak ‘biyo-kan damarları’ geliştirdi. İlaçları, doğrudan sokulan bölgeye taşıyan kanallar olarak işlev gören bu kan damarları, implantın başarılı olma ihtimalini artırıyor. Ekipte yer alan Jan Jing Ah’ın açıklamasına göre; kan damarlarının duvarlarını katmanlayarak atardamar oluşturmak gibi farklı implant türlerinin de mümkün olacağı öngörülüyor.

Nisan 2018’de Stratasys, çeşitli son kullanım endüstrilerindeki hızlı prototipleme uygulamaları için yeni nesil PolyJet 3D baskı makinelerini piyasaya sürdü. Bu yeni ürün lansmanının, Stratasys’in PolyJet baskı makinelerinde çeşitli prototipleme uygulamalarında kullanılabilecek yeni polimer malzemeler için bir platform sağlaması bekleniyor.

3D Systems ve CollPlant Biotechnologies, 2020’de; biyomedikal endüstrisindeki atılımları ilerletme ve hızlandırmada önemli bir rol oynamayı amaçlayan bir ortak geliştirme anlaşması imzaladığını duyurdu. Şirketler, doku ve yapı iskelesi (scaffold) üretmek için son teknoloji 3D biyo-baskı makineleri ve BioInk’lerden oluşan entegre 3D biyo-baskı çözümleri oluşturmayı planlıyor.

2019 yılında, SLM Solutions Group AG ve Divergent Technologies; yeni nesil katmanlı üretim makinelerini satın alma ve stratejik ortaklıklarını daha da derinleştirmek adına niyet mektubu imzaladı. İki şirket arasındaki makineler, yazılımlar ve malzemeler arasındaki uyum; bağımsız AM makinelerden tam entegre akıllı fabrikalara doğru değişime yönelik bir adım atılmasını sağlayacak.

Şubat 2018’de, İrlanda’daki Trinity College Dublin’in, çok uluslu tıbbi cihaz ve ilaç şirketi Johnson & Johnson ile AMBER araştırma merkezi arasındaki iş birliğiyle desteklenen yeni bir uzman 3D biyo-baskı tesisinin alıcısı olacağı açıklandı. 3D biyo-baskı araştırma laboratuvarı olarak kullanılan tesisin ortopedi alanında araştırma yürütmesi ve hastalar ve alıcılar için hizmet sunumunu dönüştürmesi öngörülüyor.

Listemize kaydolun!

* zorunlu

Son Haberler

UpNano: 3D baskıda büyük ‘nano’ yenilik

Viyana merkezli yüksek teknoloji şirketi UpNano, 100 ile 1012 kübik mikrometre arasında değişen hacimde polimerik parçalar üretebilen üst düzey bir 2PP (2 Foton Polimerizasyonu)...

Yeni Mimaki 3DUJ-2207 ile tam renkli 3D baskı mümkün

Geniş format inkjet baskı makineleri ve kesim plotterlarının lider markası Mimaki, 3DUJ-2207 ile hızla büyüyen 3D baskı endüstrisine yönelik yepyeni çözümler geliştirmeyi sürdürüyor. Bu...

Polymaker’dan yeni endüstriyel polikarbonat malzemeler

MakerBot, 3D baskı malzemelerinin lider tedarikçilerinden Polymaker'ın MakerBot LABS, MakerBot METHOD X 3D baskı makinesi için üç polikarbonat malzemesini onayladığını duyurdu. Bu malzemeler, çeşitli...

ExOne, InnoventPro metal 3D baskı makinesi konseptini açıkladı

Endüstriyel kum ve metal 3D baskı makinelerinde bağlayıcı püskürtme (binder jetting) teknolojisi kullanan, sektörün önde gelen firmalarından ExOne, InnoventPro'nun konsept sunumunu yaptı. Metal, seramik...

Continental, 3D baskıyla otomotiv üretiminde hız kazandı

Dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden biri olarak tanınan otomotiv üretimi teknolojileri liderlerinden Continental AG, Continental Mühendislik Hizmetleri (CES- Continental Engineering Services) bölümü aracılığı ile...

İlgili İçerikler